In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt.
Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.
Nathalies Pictures, gevestigd aan Curieweg 9, 3208KJ Spijkenisse, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens
Nathalies Pictures
Curieweg 9
3208KJ Spijkenisse 0636341546
www.nathaliespictures.nl
nathaliespictures@gmail.com
Kvk: 63230801
Persoonsgegevens die wij verwerken Nathalies Pictures verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier in te vullen, in correspondentie, telefonisch of tijdens een
kennismakingsgesprek
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Nathalies Pictures verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
Deze gegevens worden verzameld op grondslag van overeenkomst. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waar bij de betrokkene partij
is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
Delen van persoonsgegevens met derden Nathalies Pictures verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het kan nodig zijn om jouw gegevens
aan derden te verstrekken, zodat we je een product of dienst kunnen leveren dat bij ons is besteld. Deze derden mogen de gegevens alleen gebruiken voor
bovengenoemde doeleinden. Elk ander gebruik daarvan is verboden.
Verder zal Nathalies Pictures uw gegevens niet aan andere derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Nathalies Pictures gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische  cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand
dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de
technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van `cookies’
(tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde
informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en
andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google
hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens
waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u
in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de
informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Nathalies Pictures bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren
contracten voor onbepaalde tijd. Emails en beeldmateriaal bewaren we 2 jaar. Facturen worden 7 jaar bewaard.
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd
bewaard binnen Google Analytics. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen .Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens
door Nathalies Pictures en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van
jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Nathalies Pictures wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Nathalies Pictures neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat
jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via nathaliespictures@gmail.com
De persoonsgegevens die door Nathalies Pictures of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd
met een wachtwoord. Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat.
Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Nathalies Pictures is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.
Daarnaast is het domein van Nathalies Pictures ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en
vertrouwder wordt. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op.

Privacyverklaring